CCBC2  V2

Центр транскордонного співробітницва

Smaller Default Larger
Tuesday, 07 February 2017 04:37

Звіт про діяльність у 2016 році

Written by 

Місія «Центру транскордонного співробітництва» – сприяння становленню громадянського суспільства, розвитку європейської інтеграції України, транскордонного і міжрегіонального співробітництва шляхом залучення широкого кола суб’єктів до співпраці, в т.ч. в рамках транскордонних об’єднань, практичного здійснення міжнародних, загальнодержавних, регіональних та місцевих проектів і програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища територіальних громад, залучених до транскордонної співпраці.

Основні завдання Центру:

 • дослідна та освітня діяльність, сприяння запровадженню європейських підходів транскордонної взаємодії, вивчення та поширення передового досвіду розвитку транскордонних об’єднань;
 • підтримка реалізації політики європейської інтеграції, транскордонного та міжрегіонального співробітництва;
 • підготовка та реалізація проектів і програм міжрегіонального та  транскордонного співробітництва;
 • сприяння покращенню нормативно-правового поля, що регулює розвиток міжнародного та транскордонного співробітництва;
 • інформаційна, організаційна та консультаційна підтримка територіальних громад, організацій громадянського суспільства, освітніх закладів та інших суб’єктів з питань транскордонного співробітництва;
 • експертна, організаційна підтримка центральних та місцевих органів влади, які залучені до розвитку міжрегіонального і транскордонного співробітництва, реалізації відповідних програм та громадський моніторинг їх виконання;
 • громадська підтримка заходів, які проводяться в транскордонній сфері;
 • вивчення проблематики транскордонного співробітництва, напрацювання та оприлюднення відповідних рекомендації;
 • сприяння налагодженню партнерських зв’язків та співробітництва між місцевими органами влади України та сусідніми державами, Європейським Союзом і його державами-членами;
 • сприяння практичному здійсненню наукових, культурних, освітніх та інших проектів (програм) державних, загальноєвропейських, регіональних та місцевих масштабів у галузі європейської інтеграції, транскордонного та регіонального співробітництва, участь у розробці і реалізації цих проектів (програм), залучення експертів до реалізації цих проектів (програм), освітніх та наукових досліджень;
 • сприяння виробленню ефективної інтеграційної політики на місцевому рівні, створення у суспільстві попиту на інформацію про участь України в інтеграційних процесах;
 • налагодження співробітництва з громадськими організаціями, аналітичними центрами з інших країн;
 • адміністрування та регрантінг власних проектів;
 • організація теоретичних та науково-практичних конференцій, семінарів, презентацій, дискусійних клубів за інтересами;
 • сприяння видавничій діяльності за тематикою міжрегіонального та транскордонного співробітництва;
 • заснування друкованих засобів масової інформації, установ, організацій, підприємств, створення відокремлених підрозділів для виконання завдань Центру.

У 2016 році «Центр транскордонного співробітництва» здійснював свою діяльність у відповідності до вищезазначених місії і напрямків діяльності та надавав наступні послуги:

 • проведення прес-конференцій, міжнародних конференцій, інформаційно-просвітницьких заходів, семінарів, круглих столів;
 • залучення європейських експертів для обміну досвідом транскордонного та міжрегіонального співробітництва;
 • організація навчальних візитів представників влади та громадських організацій України та Республіки Білорусь до країн Вишеградської групи;
 • створення транскордонної мережі громадських організацій та ініціативних груп Чернігівської та Гомельської областей;
 • надання консультаційної підтримки в питаннях пошуку донорських структур, що підтримують проекти, пов’язані з розвитком транскордонного співробітництва, в т.ч. на українсько-білоруському прикордонні, а також оформлення відповідних проектних заявок.

 

Основні проекти та інші заходи, реалізовані за звітний період:

 

1. Міжнародний проект "Міжсекторне партнерство для розвитку прикордонних територій: досвід країн Вишеградської четвірки для України та Білорусі".

Донор – Міжнародний Вишеградський фонд.

Партнери проекту: Гомельське регіональне агентство економічного розвитку (Білорусь), Інститут стабільності та розвитку (Чехія), Міжнародний центр демократичних перетворень (Угорщина), Центр європейської співпраці (Польща), Карпатський Фонд (Словаччина).

Мета проекту – посилення міжрегіональної співпраці України та Білорусі через удосконалення механізмів міжсекторного партнерства органів влади та громадських організацій в сфері транскордонного співробітництва.

 

Основні завдання проекту:

 • вивчення досвіду країн Вишеградської четвірки з питань взаємодії місцевих органів влади та громадськості щодо розвитку транскордонного співробітництва;
 • імплементація отриманого досвіду через проведення низки публічних заходів в Чернігівській та Гомельській областях;
 • пошук нових форм взаємодії місцевих органів влади та громадського сектору для вирішення специфічних проблем розвитку прикордонних регіонів України та Білорусі;
 • популяризація єврорегіональної моделі транскордонного співробітництва в країнах Східного партнерства.

 

Строк реалізації проекту – жовтень 2015 – квітень 2017.

 

Основні результати проекту:

 • проведено низку публічних заходів на транскордонну тематику в Чернігівській та Гомельській областях (2 семінари, 4 круглих столи, 1 міжнародна конференція);
 • представниками місцевих органів влади та НГО Чернігівської та Гомельської областей вивчено досвід країн Вишеградської четвірки з питань взаємодії влади та громадськості в розвитку транскордонного співробітництва (організовано 2-тижневий начальний візит до країн Вишеградської групи);
 • створено Базу даних громадських організацій та ініціативних груп Чернігівської та Гомельської областей, які готові до активної участі в розвитку транскордонного співробітництва у взаємодії з місцевими органами влади.

 

2. Міжнародний круглий стіл «Європейський досвід транскордонного співробітництва для України та Республіки Білорусь».

Донор – Представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі.

Партнери: Гомельське регіональне агентство економічного розвитку (Білорусь), Словацька асоціація зовнішньої політики (Словаччина), Фонд німецько-польського співробітництва (Німеччина).

Учасники круглого столу: представники аналітичних центрів, громадських організацій, вищих навчальних закладів, ЗМІ, а також органів влади і дипломатичного корпусу України та Білорусі.

 

Цілі круглого столу:

 • вивчити кращі практики транскордонного / міжрегіонального співробітництва Федеративної Республіки Німеччина і Республіки Польща;
 • виробити рекомендації і практичні поради з розвитку транскордонної взаємодії для представників прикордонних регіонів України і Республіки Білорусь;
 • презентувати концепції спільних проектів транскордонного характеру, які могли б бути реалізовані на українсько-білоруському прикордонні;
 • визначити потенційні джерела фінансування спільних ініціатив.

Строк реалізації – березень 2016 року.

 

Основні результати заходу:

- учасників круглого столу ознайомлено з досвідом транскордонного співробітництва на словацько-польському, словацько-угорському і німецько-польському прикордонні;

 • проаналізовано вплив геополітичних факторів на побудову двосторонніх відносин України та Республіки Білорусь, нинішній стан міждержавних відносин двох країн в політичній та економічній сферах, а також у сфері безпеки;
 • представлено середньострокові прогнози розвитку відносин між Україною та Республікою Білорусь, а також надано окремі рекомендації в контексті подальшого розвитку співробітництва обох держав;
 • проаналізовано попередні досягнення і перспективи реалізації спільних транскордонних проектів на українсько-білоруському прикордонні, а також обговорено нові можливості активізації транскордонного співробітництва прикордонних регіонів України та Білорусі;
 • презентовано актуальні фінансові інструменти у рамках ініціативи ЄС «Східне партнерство», а також можливості участі організацій з Білорусі та України в Програмі Міжнародного Вишеградського фонду «Вишеградська четвірка для Східного партнерства».

 

3. Враховуючи, що Центр транскордонного співробітництва входить до Робочої групи 2 «Економічна інтеграція і узгодження з політиками ЄС»Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства (УНП ФГС СхП), а представник Центру є членом Керівного комітету ФГС СхП, протягом 2016 року окремі члени організації взяли безпосередню участь в ряді заходів національного та міжнародного характеру, що були проведені в рамках ФГС СхП.

 

Основні результати діяльності:

 • за результатами кількох засідань Керівного Комітету ФГС СхП проаналізовано останні досягнення 5-ти робочих груп та визначено пріоритети діяльності Форуму на майбутній період;
 • в квітні 2016 року організовано зустріч Керівного Комітету Української національної платформи із Послом Представництва ЄС паном Томбінським, в ході якої було обговорено пріоритети роботи Платформи на 2016 рік, а також презентовно бачення розвитку та діяльності УНП,  роль та вплив діяльності членів Платформи на підтримку реформ у відповідності до кожної з робочих груп Платформи;
 • в травні 2016 року Керівним комітетом Форуму громадянського суспільства Східного партнерства підготовлено заявущодоможливого відтермінування запровадження безвізового режиму для Грузії та України, яка була адресована до Ради Європейського союзу та Комітету постійних представників урядів країн-членів Європейського Союзу;
 • в червні 2016 року представниками Керівного комітету Форуму громадянського суспільства Східного партнерства організовано пікет біля інституцій ЄС з вимогою пришвидшити надання безвізового режиму для України та Грузії;
 • в листопаді 2016 року проведено щорічну конференцію Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства, в ході якої було сформоване стратегічне бачення діяльності Платформи з урахуванням оцінки інституційної спроможності УНП та її організаційного потенціалу, а також викликів і можливостей євроінтеграційних процесів в Україні та регіоні Східного Партнерства;
 • наприкінці листопада 2016 року організовано 8-му Щорічну асамблею Форуму громадянського суспільства Східного партнерства, за результатами якої прийнято ряд важливих резолюцій, зокрема щодо політичних репресій і переслідувань на території окупованого Криму.

 

4. У листопаді 2016 року співробітники Центру транскордонного співробітництва взяли участь у веб-конференції, що була організована Інформаційним центром Асоціації європейських прикордонних регіонів у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця та присвячена питанням відновлення роботи Асамблеї українських прикордонних регіонів та єврорегіонів.

 

Основні сектори, де працює організація та клієнти:

 • транскордонне та міжрегіональне співробітництво;
 • європейська інтеграція;
 • система органів державної влади та місцевого самоврядування;
 • децентралізація влади;
 • наукова та викладацька спільнота.

 

Партнери (коаліції, мережі):

 1. Українська національна платформа Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства;
 2. Асоціація регіональних аналітичних центрів (Україна);
 3. Чернігівська міська молодіжна громадська організація «Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень» (м. Чернігів);
 4. Міжнародний центр перспективних досліджень (м. Київ);
 5. Навчально-науковий інститут економіки Чернігівського національного технологічного університету (м. Чернігів);
 6. Інформаційний центр Асоціації європейських прикордонних регіонів у Харківському національному економічному університеті ім. Семена Кузнеця (м. Харків);
 7. Рада зовнішньої політики «Українська призма» (Україна);
 8. Гомельське регіональне агентство економічного розвитку (Білорусь);
 9. Гомельське обласне громадське об’єднання сприяння стійкому розвитку «Регіон» (Білорусь);
 10. Інститут стабільності та розвитку (Чехія);
 11. Міжнародний центр демократичних перетворень (Угорщина);
 12. Центр європейської співпраці (Польща);
 13. Карпатський Фонд (Словаччина);
 14. Словацька асоціація зовнішньої політики (Словаччина);
 15.  Фонд німецько-польського співробітництва (Німеччина);
 16.  Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації;
 17. Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації;
 18.  Чернігівська міська рада.

 

Інформація про донорів:

1. Міжнародний Вишеградський фонд (Словаччина);

2. Фонд ім. Фрідріха Еберта (Німеччина);

3. Фонд міжнародної солідарності (Польща).

 

Інформація про волонтерів:

 1. Грудзенко Максимweb-розробник, адміністратор офіційного сайту Центру.
 2. Висіканець Наталія – координатор житлово-комунальних та енергетичних програм Громадської мережі «ОПОРА» в Чернігівській, Одеській та Сумській областях.
 3. Рись Ольга – менеджер проектів Поліського фонду міжнародних та регіональних досліджень.

 

Фінансові показники організації

Надходження за 2016 рік
Надходження Сума, грн. %
-          за грантовими договорами 113 000, 00 99,9 %
-          пасивні доходи (відсотки банку) 67,60 0,1 %
Всього надходжень: 113 067, 60 100,0%
Витрати за 2016 рік
Витрати за категоріями Сума, грн. %
Проектні витрати: 144 115, 00 94,8%
-          проведення заходів 144 115, 00  
Адміністративні витрати 7 896, 27 5,2%
Всього витрат: 152 011, 27 100,00%

 

Контактна інформація

Поштова адреса організації 14000, Чернігів, вул. Шевченка 12, офіс 5
Телефон

+38 099 009 73 99

Веб-сайт,

електронна пошта

http://cts.org.ua/ua/

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Звіт про діяльність Центру транскордонного співробітництва можливо завантажити у форматі PDF

 

Read 2345 times

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Comments | Add yours
 • No comments found