CCBC2  V2

Центр транскордонного співробітницва

Smaller Default Larger
Monday, 03 September 2018 09:27

Звіт про діяльність у 2017 році

Written by 

Місія «Центру транскордонного співробітництва» сприяння становленню громадянського суспільства, розвитку європейської інтеграції України, транскордонного і міжрегіонального співробітництва шляхом залучення широкого кола суб’єктів до співпраці, в т.ч. в рамках транскордонних об’єднань, практичного здійснення міжнародних, загальнодержавних, регіональних та місцевих проектів і програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища територіальних громад, залучених до транскордонної співпраці.

Основні завдання Центру:

-     дослідна та освітня діяльність, сприяння запровадженню європейських підходів транскордонної взаємодії, вивчення та поширення передового досвіду розвитку транскордонних об’єднань;

-     підтримка реалізації політики європейської інтеграції, транскордонного та міжрегіонального співробітництва;

-     підготовка та реалізація проектів і програм міжрегіонального та транскордонного співробітництва;

-     сприяння покращенню нормативно-правового поля, що регулює розвиток міжнародного та транскордонного співробітництва;

-     інформаційна, організаційна та консультаційна підтримка територіальних громад, організацій громадянського суспільства, освітніх закладів та інших суб’єктів з питань транскордонного співробітництва;

-     експертна, організаційна підтримка центральних та місцевих органів влади, які залучені до розвитку міжрегіонального і транскордонного співробітництва, реалізації відповідних програм та громадський моніторинг їх виконання;

-     громадська підтримка заходів, які проводяться в транскордонній сфері;

-     вивчення проблематики транскордонного співробітництва, напрацювання та оприлюднення відповідних рекомендації;

-     сприяння налагодженню партнерських зв’язків та співробітництва між місцевими органами влади України та сусідніми державами, Європейським Союзом і його державами-членами;

-     сприяння практичному здійсненню наукових, культурних, освітніх та інших проектів (програм) державних, загальноєвропейських, регіональних та місцевих масштабів у галузі європейської інтеграції, транскордонного та регіонального співробітництва, участь у розробці і реалізації цих проектів (програм), залучення експертів до реалізації цих проектів (програм), освітніх та наукових досліджень;

-     сприяння виробленню ефективної інтеграційної політики на місцевому рівні, створення у суспільстві попиту на інформацію про участь України в інтеграційних процесах;

-     налагодження співробітництва з громадськими організаціями, аналітичними центрами з інших країн;

-     адміністрування та регрантінг власних проектів;

-     організація теоретичних та науково-практичних конференцій, семінарів, презентацій, дискусійних клубів за інтересами;

-     сприяння видавничій діяльності за тематикою міжрегіонального та транскордонного співробітництва;

-     заснування друкованих засобів масової інформації, установ, організацій, підприємств, створення відокремлених підрозділів для виконання завдань Центру.

У 2017 році «Центр транскордонного співробітництва» здійснював свою діяльність у відповідності до вищезазначених місії і напрямків діяльності та надавав наступні послуги:

-       проведення прес-конференцій, інформаційно-просвітницьких заходів, семінарів, круглих столів;

-       залучення європейських експертів для обміну досвідом транскордонного та міжрегіонального співробітництва;

-       надання консультаційної підтримки в питаннях пошуку донорських структур, що підтримують проекти, пов’язані з розвитком транскордонного співробітництва, в т.ч. на українсько-білоруському прикордонні, а також оформлення відповідних проектних заявок.

Основні проекти та інші заходи, реалізовані за звітний період:

1. Міжнародний проект "Міжсекторне партнерство для розвитку прикордонних територій: досвід країн Вишеградської четвірки для України та Білорусі".

Донор – Міжнародний Вишеградський фонд.

Партнери проекту: Гомельське регіональне агентство економічного розвитку (Білорусь), Інститут стабільності та розвитку (Чехія), Міжнародний центр демократичних перетворень (Угорщина), Центр європейської співпраці (Польща), Карпатський Фонд (Словаччина).

Мета проекту – посилення міжрегіональної співпраці України та Білорусі через удосконалення механізмів міжсекторного партнерства органів влади та громадських організацій в сфері транскордонного співробітництва.

Основні завдання проекту:

-  вивчення досвіду країн Вишеградської четвірки з питань взаємодії місцевих органів влади та громадськості щодо розвитку транскордонного співробітництва;

-  імплементація отриманого досвіду через проведення низки публічних заходів в Чернігівській та Гомельській областях;

-  пошук нових форм взаємодії місцевих органів влади та громадського сектору для вирішення специфічних проблем розвитку прикордонних регіонів України та Білорусі;

-  популяризація єврорегіональної моделі транскордонного співробітництва в країнах Східного партнерства.

Строк реалізації проекту – жовтень 2015 – квітень 2017.

Основні результати проекту:

- проведено низку публічних заходів на транскордонну тематику в Чернігівській та Гомельській областях (2 семінари, 4 круглих столи, 1 міжнародна конференція);

- представниками місцевих органів влади та НГО Чернігівської та Гомельської областей вивчено досвід країн Вишеградської четвірки з питань взаємодії влади та громадськості в розвитку транскордонного співробітництва (організовано 2-тижневий начальний візит до країн Вишеградської групи);

- створено Базу даних громадських організацій та ініціативних груп Чернігівської та Гомельської областей, які готові до активної участі в розвитку транскордонного співробітництва у взаємодії з місцевими органами влади.

2. Враховуючи, що Центр транскордонного співробітництва входить до Робочої групи 2 «Економічна інтеграція і узгодження з політиками ЄС»Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства (УНП ФГС СхП), а голова Центру є членом Керівного комітету ФГС СхП, протягом 2017 року окремі члени організації взяли безпосередню участь в ряді заходів національного та міжнародного характеру, що були проведені в рамках ФГС СхП.

Основні результати діяльності:

-  в січні 2017 року Форум громадянського суспільства Східного Партнерства провів у Європейському парламенті  дискусію “Східне Партнерство як арена російської дезінформаційної війни», в ході якої обговорювались механізми підтримки ініціатив незалежних ЗМІ, які протидіють пропаганді, роль служб громадського мовлення, а також проводився обмін досвідом медіа-спільнот у Європейському Союзі та Східному партнерстві;

-  в квітні 2017 року Керівний комітет Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства ухвалив заяву, якою засудив прийняті українською владою зміни до закону про електронне декларування;

-  наприкінці квітня 2017 року (в Таллінні і Гельсінкі) Керівний комітет ФГС СхП провів зустріч, що стосувалась обговорення 9-ї Щорічної асамблеї та Конференції громадянського суспільства Східного Партнерства з естонськими партнерами з Естонського центру Східного Партнерства;

-  в червні 2017 року в Кишиневі відбулась щорічна зустріч Робочої групи 2 «Економічна інтеграція і узгодження з політиками ЄС» Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства, під час якої координатори РГ2 національних платформ підбили підсумки щодо подій і викликів, що мали місце у відповідних країнах, обговорили нову стратегію ФГС СхП, Альтернативну декларацію громадянського суспільства та порядок денний Щорічної Асамблеї ФГС СхП;

-  у вересні 2017 року керівник Центру транскордонного співробітництва Ю.Вдовенко в якості члена Керівного комітету ФГС СхП взяв участь в 7-й Щорічній зустрічі в рамках Конференції регіональних та місцевих органів влади країн Східного партнерства, в ході якої наголосив на важливості ролі громадянського суспільства для досягнення ефективного місцевого врядування, а також презентував аналіз Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства «20 досягнень до 2020 року»;

-  в жовтні 2017 року в рамках Щорічної асамблеї Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства відбулася дискусія “Twists and Turns of Reforms in Ukraine”, яку організували Українська національна платформа Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства та проект «Громадська синергія»; в ході дискусії Ю.Вдовенко взяв участь в обговоренніуспіхів, викликів, а також негативного досвіду в процесі впровадження реформ в Україні.

3. Міжнародний проект «Посилення впливу громадськості на розвиток територіального співробітництва України, Білорусі та Молдови».

Донор – Міжнародний фонд «Відродження».

Партнери проекту: Українська національна платформа Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства, Асоціація регіональних аналітичних центрів (Україна), Карпатський Фонд (Словаччина), Еврорегион «Ніса» (Чехія), Гомельське регіональне агентство економічного розвитку (Білорусь), «ІДІС «Віторул» (Молдова).

Мета проекту – удосконалення практики надання та використання допомоги Україні з боку ЄС через програми територіального співробітництва «Молдова-Україна» та «Білорусь-Україна», адвокація шляхів подолання бар’єрів, що виникли під час їх реалізації та подальшого розвитку транскордонної співпраці.

Основні завдання проекту:

-  оцінка реалізації Програм територіального співробітництва СхП «Молдова-Україна» та «Білорусь-Україна» на основі проблемного підходу, підготовка рекомендацій щодо підвищення їх ефективності;

-  представлення результатів національним та європейським стейкхолдерам, покращення практики надання допомоги ЄС в рамках Програм «Молдова-Україна» та «Білорусь-Україна».

Строк реалізації проекту – грудень 2017 – жовтень 2018.

Основні результати проекту:

-  проведено оцінку реалізації Програм у 8 цільових прикордонних регіонах України, підготовлено та обговорено експертні висновки;

-  підготовлено та поширено рекомендації і звернення до національних та європейських стейкхолдерів щодо удосконалення практики надання та використання допомоги Україні з боку ЄС в рамках Програм;

-  поінформовано та залучено до вирішення проблеми удосконалення практики надання і використання допомоги Україні з боку ЄС в рамках Програм та їх продовження щонайменше 150 представників цільових аудиторій.

4. Міжнародний проект «Синергія програм транскордонного співробітництва та стратегій регіонального розвитку в Україні - вікно можливостей для прикордонних областей».

Донор – Європейський Союз та Міжнародний фонд «Відродження».

Партнери проекту:Асоціація регіональних аналітичних центрів, Українська національна Платформа Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства.

Мета проекту –підвищити ефективність здійснення регіональної політики та транскордонного співробітництва в прикордонних регіонах України (в т.ч. в контексті використання допомоги Україні з боку ЄС в даних сферах) шляхом посилення позитивного синергетичного ефекту від взаємодії програм транскордонного співробітництва та стратегій регіонального розвитку у Чернігівській, Київській, Житомирській, Рівненській, Волинській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській областях.

Основні завдання проекту:

- визначити рівень зацікавленості прикордонних регіоні на Півночі та Заході України у розвитку транскордонного співробітництва;

- визначити проблеми, що перешкоджають прикордонним  областям України максимально повно використовувати потенціал програм транскордонного співробітництва ЄС в рамках реалізації обласних стратегій;

-визначити механізми найефективнішого поєднання можливостей стратегічного документу області та програм транскордонного та територіального співробітництва.

Строк реалізації проекту – травень 2017 – травень 2018.

Основні результати проекту:

- створено методологію оцінки взаємозв’язків та синергії між програмами транскордонного співробітництва та стратегіями розвитку регіонів, яка може використовуватись на постійній основі для підвищення ефективності транскордонного співробітництва та регіональної політики в регіонах України у майбутньому;

- сформовано пул висококваліфікованих громадських експертів з необхідними знаннями та навичками для здійснення аналітичної оцінки взаємозв’язків та синергії між ПТКС та СРР в прикордонних областях України протягом 2015-2016 років;

- здійснено комплексний аналіз поточної ефективності взаємодії процесів реалізації регіональної політики та транскордонного співробітництва в Україні;

- налагоджено співпрацю між громадським активом та суб’єктами прийняття рішень у сфері регіонального розвитку та транскордонного співробітництва прикордонних областей України щодо підвищення ефективності взаємодії процесів реалізації регіональної політики та транскордонної співпраці (в т.ч. використання допомоги Україні з боку ЄС в даних сферах);

- підвищено ефективність взаємодії процесів реалізації регіональної політики та транскордонної співпраці (в т.ч. в контексті використання допомоги Україні з боку ЄС в даних сферах), за рахунок чого створено передумови для покращення соціально-економічного стану 11 цільових прикордонних регіонів України.

Основні сектори, де працює організація та клієнти:

     транскордонне та міжрегіональне співробітництво;

     європейська інтеграція;

     система органів державної влади та місцевого самоврядування;

     децентралізація влади;

     наукова та викладацька спільнота.

Партнери (коаліції, мережі):

 1. Українська національна платформа Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства;
 2. Українська сторона Платформи громадянського суспільства Україна – ЄС;
 3. Асоціація регіональних аналітичних центрів (Україна);
 4. Чернігівська міська молодіжна громадська організація «Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень» (м. Чернігів);
 5. Міжнародний центр перспективних досліджень (м. Київ);
 6. Навчально-науковий інститут економіки Чернігівського національного технологічного університету (м. Чернігів);
 7. Інформаційний центр Асоціації європейських прикордонних регіонів у Харківському національному економічному університеті ім. Семена Кузнеця (м. Харків);
 8. Рада зовнішньої політики «Українська призма» (Україна);
 9. Гомельське регіональне агентство економічного розвитку (Білорусь);
 10. Гомельське обласне громадське об’єднання сприяння стійкому розвитку «Регіон» (Білорусь);
 11. Інститут стабільності та розвитку (Чехія);
 12. Міжнародний центр демократичних перетворень (Угорщина);
 13. Центр європейської співпраці (Польща);
 14. Карпатський Фонд (Словаччина);
 15. Словацька асоціація зовнішньої політики (Словаччина);
 16. Фонд німецько-польського співробітництва (Німеччина);
 17. Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації;
 18. Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації;
 19. Чернігівська міська рада.

Інформація про донорів:

1. Міжнародний Вишеградський фонд (Словаччина);

2. Фонд ім. Фрідріха Еберта (Німеччина);

3. Фонд міжнародної солідарності (Польща);

4. Міжнародний фонд «Відродження» (США).

Інформація про волонтерів:

 1. Грудзенко Максимweb-розробник, адміністратор офіційного сайту Центру.
 2. Висіканець Наталія – координатор житлово-комунальних та енергетичних програм Громадської мережі «ОПОРА» в Чернігівській, Одеській та Сумській областях.
 3. 3.Рись Ольга – менеджер проектів Поліського фонду міжнародних та регіональних досліджень.

Фінансові показники організації

Надходження Сума, грн %
- за грантовими договорами 113000,00 99,9%
- пасивні доходи (відсотки банку) 67,60 0,1%
Всього надходжень: 113067,60 100,0%
     
Витрати за 2016-2017 роки    
Витрати за категоріями Сума, грн. %
Проектні витрати: 144 115,00 94,3%
- проведення заходів 144 115,00  
Адміністративні витрати 8 792,07 5,7%
Всього витрат: 152 907,07 100,0%

Контактна інформація

 

Поштова адреса організації 14000, Чернігів, вул. Шевченка 12, офіс 5
Телефон

+38 099 009 73 99

Веб-сайт,

електронна пошта

http://cts.org.ua/ua/

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

Звіт про діяльність Центру транскордонного співробітництва можливо завантажити у форматі PDF

Read 2103 times

Leave your comments

Post comment as a guest

0

People in this conversation

1 Comments | Add yours